Klinik Nova

Fodens knogler m.m.

Fodens anatomi: Knogler, led og muskler

Menneskets fod består af 26 knogler, som er inddelt i 3 “afdelinger” bagfoden (Tarsal) som har 7 knogler, mellemfoden (Metatars) som har 5 knogler og endelig fodforden (Phalanges) som består af 14 knogler